ΤΙ;

Κύκλοι εργαστηρίων αρχιτεκτονικής 8 συναντήσεων

ΠΟΙΟΙ; 

Γ΄ δημοτικού   12 παιδιά /κύκλο

ΠΟΤΕ;

2019-20

ΣΤΟΧΟΣ:

Μέσα από διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού, τα παιδιά οραματίζονται  και τελικά κατασκευάζουν στοιχεία που φέρουν βιβλία και ευνοούν την ανάγνωσή τους.