Η έννοια της γειτονιάς αποτελεί στα εργαστήριά μας τον τόπο μετάβασης από τον προσωπικό χώρο στον αστικό, το ενδιάμεσο στοιχείο ανάμεσα στην κατοικία και την πόλη. Με επίκεντρο τη γειτονιά, επεξεργαζόμαστε έννοιες όπως: ιδιωτικό-δημόσιο, συλλογικότητα, αλληλεπίδραση, οικειότητα, φιλικό δίκτυο, κόμβος, τοπόσημο, μνήμη, δίκτυο, χρήση.