Μια πόλη που οργανώνεται με βάση τις ιδέες και τις ανάγκες των παιδιών είναι πάντα μια πόλη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνόλου.

Ως διεπιστημονική ομάδα επινοούμε εργαλεία ερμηνείας, οικειοποίησης και επεξεργασίας του αστικού χώρου, μέσα από:

>Εργαστήρια αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού για παιδιά
>Δράσεις στην πόλη για παιδιά και γονείς
>Εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού για παιδιά και γονείς
>Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς για παιδιάΩς τελικός στόχος τίθεται η υλοποίηση των προτάσεων που προκύπτουν από τα εργαστήρια και τις δράσεις μας σε πραγματική κλίμακα, σε μια προσπάθεια εγγραφής φιλικών στοιχείων μέσα στον αστικό ιστό.  Τα φιλικά στοιχεία πολλαπλασιαζόμενα είναι εν δυνάμει γεννήτριες επεκτεινόμενων, φιλικών προς τον πολίτη, δικτύων μέσα στην πόλη.