Η συμμετοχική διαδικασία υλοποίησης ενός έργου αποτελεί μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων με πολλαπλά οφέλη. Στη δική μας εκδοχή συμμετοχικού σχεδιασμού δημιουργούνται δυνατότητες συμμετοχής για κάθε παιδί, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, μέσα από τη λήψη διαφορετικών ρόλων και μέσα από τη χρήση διαφορετικών μέσων. Το υλικό δουλεύεται σε ομάδες και ο ρόλος όλων των συμμετεχόντων είναι ενεργός και σημαντικός σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης. 

H συμμετοχική διαδικασία εμφυσά στους συμμετέχοντες το ενεργό ενδιαφέρον για τα κοινά. Ασκούνται στο να παρατηρούν και να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα και να προχωρούν σε δράση προτείνοντας λύσεις. Η εμπειρία αυτή των παιδιών καλλιεργεί σταδιακά την αίσθηση ατομικής και συλλογικής ευθύνης, την αίσθηση ότι ο λόγος τους έχει αξία και παράγει αποτελέσματα, μέσα από τη συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παιδιά ενδυναμώνεται ενώ ωριμάζει παράλληλα η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, ανάλυσης και σύνθεσης της πληροφορίας. Ενδυναμώνεται η αίσθηση του ανήκειν και η διάθεση υπευθυνότητας απέναντί στην κοινότητα και την πόλη.