Κατά τον Νέλσον Γκούντμαν, ο κόσμος υπάρχει με τόσους τρόπους, με όσους είναι δυνατόν να περιγραφεί. Ο εμπλουτισμός των αναπαραστατικών εργαλείων τίθεται ως βασικό βήμα των εργαστηρίων μας: χρησιμοποιούμε πολλαπλούς γλωσσικούς κώδικες και σημασιοδοτικά συστήματα [αεροφωτογραφίες, φωτογραφίες, χάρτες, νοητικούς χάρτες, τεχνικές χαρτογράφησης, κολλάζ, ερωτηματολόγια, κείμενα, κατασκευές, εικονογράφηση] και ενθαρρύνουμε τον αλληλοσυσχετισμό τους. 

Στα εργαστήριά μας, η ολιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί προϋπόθεση, σε αντίθεση με τo συμβατικό μοντέλο εκπαίδευσης που σταδιακά οδηγεί στη συρρίκνωση της δημιουργικότητας. Τα παιδιά εξοικειώνονται με βασικές έννοιες του χώρου, της αρχιτεκτονικής και της πόλης και ευαισθητοποιούνται απέναντί τους. Μαθαίνουν να παρατηρούν, να κατανοούν το αστικό περιβάλλον με περιέργεια, παρατηρητικότητα και κριτική ματιά. Εισάγουν τον πειραματισμό στην επίλυση προβλημάτων με νέους και αναπάντεχους τρόπους που δίνουν ισάξια έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα αλλά και στην ίδια τη διαδικασία. Ασκούνται στο να εντοπίζουν ζητήματα, να διερευνούν, να αξιολογούν και να εκφράζουν τις ιδέες τους σε 3 ή 4 διαστάσεις.

Στην προσέγγισή μας, η νοητική ανάπτυξη των παιδιών καλλιεργείται µέσω µιας συστηματικής εστίασης στη συµβολική αναπαράσταση και μέσω του παιχνιδιού. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διερευνήσουν το περιβάλλον τους και να εκφραστούν ελεύθερα µέσα από πληθώρα εκφραστικών µέσων, καθένα από τα οποία αποκαλύπτει άλλη πτυχή της πόλης και του χώρου.