Θεωρούμε
το σχολείο, τον δημόσιο χώρο και τα δίκτυα ως τα στοιχεία που καθορίζουν τη σχέση παιδιού-πόλης και τα αξιοποιούμε ως γενικό πεδίο δράσεων των εργαστηρίων μας. Eπινοούμε εργαλεία ώστε τα παιδιά να ερμηνεύσουν τον αστικό χώρο, να τον οικειοποιηθούν και να εγγράψουν δίκτυα στον ιστό του, φιλικά προς αυτά και άρα προς το σύνολο

Η πόλη θα ξαναγίνει πόλη μόνο αν τεθεί στην υπηρεσία των παιδιών, αλλά και αν τα παιδιά τεθούν στην υπηρεσία της πόλης, γιατί "μόνο αυτά έχουν γνήσια άποψη του κόσμου που τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν τα αληθινά προβλήματα και τις ανάγκες των ανθρώπων"*

*Aldo Van Eyck


Το σχολείο ως κατώφλι μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου είναι το σημείο εκκίνησης, ένας κόμβος, ένας πυρήνας αναφοράς μέσα σε ένα ευρύ κοινωνικό δίκτυο, ένας εν δυνάμει φορέας αλλαγής παραδείγματος για τον τόπο. Ως ομάδα αρχιτεκτόνων, επινοούμε εργαλεία ώστε μέσα από το σχολείο τα παιδιά να ανοίξουν τις δράσεις τους προς την κοινότητα, τη γειτονιά και κατ΄επέκταση την πόλη. Υπό αυτή την έννοια, η εξέλιξη κάθε πτυχής της πόλης μπορεί να προέλθει μέσα από τα σχολεία, αρκεί να ενεργοποιηθεί το πλούσιο δυναμικό τους, τα παιδιά.

Ο δημόσιος χώρος μιας πόλης είναι ο κατεξοχήν τόπος συνύπαρξης και συνδιαλλαγής των πολιτών αλλά και ο χώρος όπου μια πόλη αναπτύσσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και εξελίσσει τη φυσιογνωμία της.  Παρότι η Ελλάδα είναι συνυφασμένη ιστορικά με τη γέννηση του δημόσιου χώρου, η συρρίκνωση και περιθωριοποίησή του είναι σήμερα χαρακτηριστικό της συρρίκνωσης της ποιότητας ζωής στην πόλη συνολικά.

Στη δική μας προσέγγιση, δίνουμε στα παιδιά τα εργαλεία ώστε να κατανοήσουν και να επανενεργοποιήσουν το δημόσιο χώρο της πόλης τους και να εντάξουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτόν.

Ο αστικός χώρος είναι αλληλοεπικάλυψη δικτύων. Σε μια πόλη σαν την Αθήνα, παραδομένη στο αυτοκίνητο, η σύνδεση των στοιχείων της πόλης που αφορούν, αναφέρονται, έχουν ως εκκίνηση τα παιδιά είναι η αφορμή για την αλλαγή προς μια φιλική πόλη. 

Επιχειρούμε να συνδέσουμε τα στοιχεία- τόπους αρχικά νοητικά, επινοώντας εργαλεία συμμετοχής των παιδιών στην διαδικασία, με τελικό στόχο την υλοποίηση της σύνδεσής τους ως φιλικά δίκτυα μέσα στον αστικό ιστό, που επεκτείνεται και πυκνώνει προσφέροντας την πόλη στους πολίτες.