Στην Αθήνα, οι λόφοι, οι ορεινοί όγκοι και τα (αθέατα) ποτάμια και ρέματα αποτελούν πολύτιμα φυσικά στοιχεία που πρέπει συνειδητά να ενταχθούν στην καθημερινότητα της πόλης, ως προστατευόμενα στοιχεία απαραίτητα για την βιωσιμότητα της καθώς και για την υγεία των πολιτών της. Στα εργαστήρια αρχιτεκτονικής, επεξεργαζόμαστε το φυσικό στοιχείο ως φιλικό δίκτυο μέσα στην πόλη.