ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής και κατασκευών

ΠΟΙΟΙ; 

Α' και Β' τάξη δημοτικού

ΠΟΤΕ;

2019-σήμερα

ΣΤΟΧΟΣ:

Τα ζώα, τα πουλιά και τα έντομα ως αρχιτέκτονες και κατασκευαστές με απίθανες ιδέες και τακτικές! Και τώρα η σειρά μας!