ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής 5 συναντήσεων

ΠΟΙΟΙ; 

Β'  δημοτικού   30 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2017-σημερα

ΣΤΟΧΟΣ:

Τα ποτάμια της Αθήνας αποκαλύπτονται και ανακτούν τον ρόλο τους μέσα στην πόλη!