ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής 5 συναντήσεων

ΠΟΙΟΙ; 

Β'  δημοτικού   30 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2017-σημερα

ΣΤΟΧΟΣ:

Οι λόφοι της Αθήνας ως πράσινοι κόμβοι και η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ τους!