ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής- 2 κύκλοι 4άρων συναντήσεων

ΠΟΙΟΙ; 

Α'  δημοτικού   30 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2019