ΤΙ;

Εγκατάσταση- βιβλίο- ανάγνωση

ΠΟΙΟΙ; 

Παιδιά δημοτικού σχολείου

ΠΟΤΕ;

2017-σήμερα

ΣΤΟΧΟΣ:

Ο βιβλιοκύβος - BOOX -  είναι ένας κινητός συναρμολογούμενος χώρος που μπορεί να μεταφέρεται από σχολείο σε σχολείο και που έχει διπλό ρόλο: της βιβλιοθήκης και ενός περιβάλλοντος που αναδεικνύει την εμπειρία ανάγνωσης σε ώρα απόλαυσης.