ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής

ΠΟΙΟΙ; 

Παιδιά δημοτικού σχολείου - 20 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2019

ΣΤΟΧΟΣ:

Η εξερεύνηση του χώρου της πόλης γίνεται ένα συναρπαστικό ταξίδι με οδηγό τα γλυπτά του Γ. Ζογγολόπουλου. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τις ιδιότητες του χώρου, της πόλης, της αρχιτεκτονικής, της κατοίκησης, των υλικών και μαθαίνουν για την αιώρηση, την κίνηση, την ισορροπία.