ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής

ΠΟΙΟΙ; 

Α΄και Β΄τάξεις - 30 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2018- σήμερα

ΣΤΟΧΟΣ:

Σχεδιάζω έναν κήπο με αφορμή το έργο του Burle Marx! Η έννοια της κάτοψης για τους πολύ μικρούς!