ΤΙ;

Διήμερο εργαστήριο αρχιτεκτονικής σύνθεσης

ΠΟΙΟΙ; 

Σπουδαστές/στριες σχολών αρχιτεκτονικής και καλών τεχνών

ΠΟΤΕ;

2019

ΣΤΟΧΟΣ:

Οι σπουδαστές καλούνται να επεξεργαστούν το κέντρο της πόλης έχοντας ως αφορμή την έννοια του φόβου και με εργαλείο το παιχνίδι.