ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής και κατασκευών

ΠΟΙΟΙ; 

 Β΄τάξη - 30 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2017

ΣΤΟΧΟΣ:

Η κατασκευή της "Καρέκλας της Δευτέρας" από ετερόκλητα κομμάτια και με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων!