ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής και κατασκευών

ΠΟΙΟΙ; 

 Α' και Β΄ τάξη - 30 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2017

ΣΤΟΧΟΣ:

Η γραμμή, το σημείο, το επίπεδο- πειραματισμοί με γεωμετρίες και υλικά με έμπνευση τους δασκάλους του Bauhaus!