ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής και κατασκευών

ΠΟΙΟΙ; 

Α' τάξη δημοτικού

ΠΟΤΕ;

2017-σήμερα

ΣΤΟΧΟΣ:

Ο προσωπικός μας χώρος αναλύεται και μεταμορφώνεται!