ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής

ΠΟΙΟΙ; 

Α' και Β' τάξη δημοτικού

ΠΟΤΕ;

2017-σήμερα

ΣΤΟΧΟΣ:

Τι σου αρέσει και τι θα άλλαζες στη γειτονιά σου; Τα παιδιά καλούνται να αναρωτηθούν σε σχέση με το άμεσο περιβάλλον τους και να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν τη δύναμη να το αλλάξουν για το καλό όλων!