ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής 5 συναντήσεων

ΠΟΙΟΙ; 

Γ'  δημοτικού   30 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2016-σημερα

ΣΤΟΧΟΣ:

Με αφορμή τις ιδιότητες των 12 θεών του Ολύμπου τα παιδιά επεξεργάζονται χωρικές έννοιες και δίνουν λύσεις στα προβλήματα της σύγχρονης Αθήνας!