Πρόσφατα γίναμε συνεργάτες με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλια New European Bauhaus (https://europa.eu/new-european...), ενώνοντας τις δυνάμεις μας για τη συνδιαμόρφωση πιο καλαίσθητων, βιώσιμων και συμπεριληπτικών μορφών συν-διαβίωσης. 

Το The New European Bauhaus είναι μια δημιουργική και διεπιστημονική πρωτοβουλία, ένας τόπος συνάντησης για τον σχεδιασμό μελλοντικών τρόπων συνύπαρξης, στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην τέχνη, τον πολιτισμό, την κοινωνική ενσωμάτωση, την επιστήμη και την τεχνολογία. Αφορά την ενσωμάτωση της φύσης στους χώρους διαβίωσής μας και αποζητά μια συλλογική προσπάθεια ώστε να φανταστούμε και να δημιουργήσουμε ένα μέλλον βιώσιμο, συμπεριληπτικό και καλαίσθητο για το νου και το πνεύμα. 

Με τον όρο καλαίσθητο εννοούμε έναν συμπεριληπτικό, προσβάσιμο χώρο, όπου ο διάλογος ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, γνωστικά αντικείμενα, φύλλα και ηλικίες, καθίσταται μια δυνατότητα και αφορμή δημιουργίας καλύτερων συνθηκών ζωής για όλους. Σημαίνει επίσης μια πιο συμπεριληπτική οικονομία, όπου ο δημόσιος χώρος της πόλης είναι προσιτός και προσβάσιμος από όλους. Με τον όρο καλαισθησία εννοούμε επίσης βιώσιμες λύσεις που δημιουργούν έναν διάλογο ανάμεσα στο κτισμένο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα του πλανήτη. Σημαίνει την υλοποίηση αναγεννητικών προσεγγίσεων, εμπνευσμένων από τους κύκλους της φύσης που ανεφοδιάζουν τους φυσικούς πόρους και προστατεύουν την βιοποικιλότητα. 

Με τον όρο καλαισθησία, εννοούμε τη δημιουργία εμπλουτισμένων εμπειριών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες πέρα από την υλική διάσταση, εμπνευσμένων 

από τη δημιουργικότητα, την τέχνη και τον πολιτισμό. 

Σημαίνει την αναγνώριση της διαφορετικότητας ως μια δυνατότητα να μαθαίνουμε διαρκώς ο ένας από τον άλλον.