ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής

ΠΟΙΟΙ; 

Β΄ δημοτικού   30 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2018- σήμερα

ΣΤΟΧΟΣ:

Οι πλατείες της πόλης στο μικροσκόπιο! Αναλύουμε και συνθέτουμε!