ΤΙ;

Αρχιτεκτονική εγκατάσταση σε συνεργασία με ομάδα αστέγων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Mind the Fact

ΠΟΤΕ;

2017

ΣΤΟΧΟΣ:

Η δημιουργία μιας εγκατάστασης σε συνεργασία με την ομάδα αστέγων όπου "στεγάζονται" και αλληλοσυμπλέκονται οι προσωπικές τους ιστορίες.