ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής και κατασκευών

ΠΟΙΟΙ; 

Α' τάξη δημοτικού

ΠΟΤΕ;

2018-σήμερα

ΣΤΟΧΟΣ:

Η έννοια της οριζοντιογραφίας μέσα από το γνωστό πειρατικό νησί! Χάρτες και μακέτες!