ΤΙ;

Εργαστήριο αρχιτεκτονικής

ΠΟΙΟΙ; 

Παιδιά δημοτικού σχολείου - 20 παιδιά

ΠΟΤΕ;

2019

ΣΤΟΧΟΣ:

Η εξερεύνηση του χώρου της πόλης γίνεται ένα συναρπαστικό ταξίδι με οδηγό τα γλυπτά του Γ. Ζογγολόπουλου. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τις ιδιότητες του χώρου, της πόλης, της αρχιτεκτονικής, της κατοίκησης, των υλικών και μαθαίνουν για την αιώρηση, την κίνηση, την ισορροπία.

Με αφετηρία το γλυπτό Ομπρέλες, που φαίνονται πως πετούν αλλά είναι πάντα εκεί, τα παιδιά θα κατασκευάσουν ένα πλέγμα αιωρούμενων αντικειμένων που θα τους αποκαλύψει το προσωρινό ταξίδι του φωτός στις διαφορετικές οπτικές του γωνίες.